Frälsningsarmén i Visby

Frälsningsarmén i Visby är en liten men vital del av en världsvid familj av troende; Guds folk på
jorden. 
Vi är en brokig skara människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika kulturer. Vi är 
vana vid att folk kommer och går, så vår gemenskap är i ständig förvandling.
I centrum för vår gemenskap står Jesus Kristus. Bara kärleken från Gud kan hålla oss samman.  
Vårt budskap har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken från Gud. Vårt uppdrag är 
att förkunna det glada budskapet om Jesus Kristus och att utan åtskillnad möta mänskliga behov i 
hans namn.
Vi vill vara en växtplats och ge utrymme för drömmar, visioner och utveckling.
Att Gud kan upprätta och hela människor är vår övertygelse och vår erfarenhet. 
Bön har stor plats – det är så vi samarbetar med Gud. 
Genom Krukmakarens Hus vill vi förmedla praktisk hjälp och ge stöd och omsorg
Vi inbjuder till gudstjänst och söndagsklubb (för barn) på söndagar och vi delar 
vardagsgemenskap i hemgrupper. 
Tre gånger om dagen möts de som vill och kan till bön i bönerummet: 8.30, 12 och 17.
För mer info, besök gärna vår hemsida www.krukmakarenshus.org.