Nyheter

S2S training school 2016 har två parallella spår:

S2S - Mission  
S2S - Football for All

Kursen pågår från September 2016 till Maj 2017.
Första terminen är baserad på undervisning i klassrum och termin två på praktik.

S2S  Mission

S2S Football For All

Om Gotland

Gotland- varför då?

Ansök

Glöm inte att skicka in ansökan