S2S Krukmakarens Hus

S2S KRUKMAKARENS HUS är spåret för dig som vill hjälpa andra genom själavård och 
omsorg; att förmedla upprättelse och helande till hela människan.

I S2S - Krukmakarens Hus kommer du att få jobba med att förstå dig själv och genom det träna upp och 
förstärka din innerliga medkänsla för andra. 
Medkänslan är ett viktigt och grundläggande verktyg i arbetet med människor. 

Du får konkreta redskap för arbetet med att hjälpa människor att återfå det som livet har berövat dem. 
Vi vill ge förståelse för det unika samarbetet med Skaparen i helandeprocessen.
 

Vi tror på rehabilitering!
Habil är latinskt ord som betyder skicklig. Re betyder åter, den ordagranna betydelsen blir ”åter skicklig”.

Begreppet Krukmakarens Hus är hämtat från Jeremiaboken i Bibeln, kapitel 18, vers 1 – 6:

Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag 
låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete 
vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina 
händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.
Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er... så som denne 
krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina 
händer...

He is the Potter...I am the clay
And molded in His image, He wants me to stay.
Oh, but when I stumble...When I fall...
When my vessel breaks;
He just picks up those pieces,
He does not throw the clay away...
He do not despair... He starts all over again
And I bless the day, He didn't throw the clay away.