Lärare och ämnen

På S2S får du träffa en rad tillresande och lokala goda lärare från olika sammanhang och traditioner, som alla kommer att undervisa inom sina specialämnen, alltifrån ett par dagar upp till en hel vecka.

LÄRARE UNDER TIDIGARE KURSER

•  Kjell & Anki Karlsten •  Stefan Gustafsson
•  Peter Woode •  Viktor Paulsson
•  Miriam Oskarsdottir •  Cornell Voeller
•  Torbjörn Freij •  Marina Bratterud
•  Mona Stockman •  Lena & Leif Bergström
•  Daniel Wiklund •  Marita Funcke
•  Jack Cody •  Marie Willermark
•  Janet Munn  

SKOLLEDNING
Huvudansvariga för skolan är Kjell och Ann-Christine Karlsten (officerare i Frälsningsarmén).
Administratör: Peter Woode. Medarbetare: Miriam Óskarsdóttir.
Följande ämnesområden i Saved2Save Training School är gemensamma för alla 
deltagare oavsett vilket track du valt.  

Gemensamma ämnen under rubriken ”SAVED”:

• Människosyn • Världsbild
• Självbild och självkänsla;
⋅ Min sanna identitet
⋅ Återupprättad originalbild


• Gudsbild;
⋅ Guds karaktär
⋅ Guds fadershjärta
⋅ Kommunicera med Gud
⋅ Guds ord
• Karaktärsutveckling/helgelse • Att ge och ta emot förlåtelse
• Upptäck dina gåvor
⋅ Hitta din plats och ditt uppdrag
• Att drömma och visionera


Gemensamma ämnen under rubriken ”TO SAVE”:

• Att möta människor i utsatthet • Själavård och omsorg
• Ledarskap • Andlig vägledning
• Samtalsmetodik • Andlig urskiljning
• Kommunikation • Tvärkulturell tjänst
• Församlingsplantering och 
församlingsbyggande