S2S Football For All

FFA-track2S2S FOOTBALL FOR ALL är ett spår  för den som vill arbeta med ungdomar enligt FFA metoden. S2S ger en grundlig utbildning i FFA:s koncept. Du tränas i ledarskap, coachning, mentorskap, att leda Life Class samlingar och att stödja och hjälpa utsatta ungdomar och 
deras familjer.

‘Football for All’ (FFA) använder idrotten som redskap för att nå ungdomar i utsatta miljöer FFA är ett koncept som utmanar, motiverar och ger coachning till positiv utveckling på FFA:s fyra kärnområden: Sportsligt, Akademiskt, Socialt och Andligt. 

Målet är att lyfta ungdomar ur marginalisering och en destruktiv livsinställning och hjälpa dem att nå sin fulla potential. Länk: http://www.ffaglobal.org/

S2S Football For All ger en grundläggande förståelse för FFA-konceptet. FFA bygger på övertygelsen att varje ung person har ett unikt värde, att det aldrig är kört och att det finns en väg framåt för alla. 
Vi räknar med Guds möjligheter att hela, upprätta och ge en ny start i livet. S2S-kursen ger dig kunskap om den kristna tron och de värderingar som FFA bygger på. Du får verktyg för arbetet med utsatta ungdomar och utbildning i mentorskap och hur du kan stödja en positiv utveckling hos ungdomarna. S2S ger också ledarutbildning och ledarträning och du får lära dig använda de redskap och metoder som FFA använder. I kursen ingår en "I Trygga Händer"-utbildning som ger etiska riktlinjer i arbetet med ungdomar.