Tidigare elever berättar

Iana Tsvirkin från Ukraina, 19 år:

Jag har börjat se mitt liv i ett nytt perspektiv; i ljuset av Guds kärlek och inte utifrån prestationer. Jag har fått svar på många frågor och känner att kursen är värdefull för mitt framtida kristna liv. Det som betytt mest för mig är undervisningen om Guds gåvor och om vår personliga upprättelse.

 

Helen Nyrot från Gotland, 47 år:

S2S har betytt allt för mitt fortsatta liv i Kristus och den tjänst Gud har kallat mig till.

 

Arvid Björkqvist från Gotland, 21 år:

Jag kände att Gud kallade mig till att starta församling men visste inte riktigt hur det skulle gå till. S2S har hjälpt mig mycket i det. Min grund i Kristus har blivit starkare och jag känner mig bättre utrustad till att gå in i församlingsplanteringsarbete. Jag rekommenderar kursen till dig som känner att du vill ha en nystart i ditt liv med Gud.

 

Manuel Kanacher från Tyskland, 29 år:

I’m a big fan of the S2S training school and the vision of the school, and I am convinced, that churchplanting is very necessary. The courses were brilliant. It was a great experience, a lot of healing and restauration, lots of new thoughts and super teaching. Very motivating.