Om S2S

SAVED2SAVE TRAINING SCHOOL´S VISION:
att återupprätta individen till den hon är skapad för att vara, och utrusta henne 
för tjänst, med utgångspunkt i varje persons unika gåvor och talanger.

SAVED2SAVE TRAINING SCHOOL:S MÅL:
         1. Ge en djup personlig erfarenhet av full frälsning och upprättelse (SAVED!).
         2. Ge utbildning och träning i hur vi kan rädda andra (SAVE!) 
         3. Inspirera och sända ut i tjänst (SAVED to SAVE!). 

SAVED2SAVE TRAINING SCHOOL 
är en utbildningsresurs för fotfolket, för frontarbetarna och pionjärerna i Guds rike. 

Vi är inte så mycket en traditionell bibelskola; snarare vill vi fokusera på den personliga erfarenheten av bibelns budskap. Vi kan bara ge vidare till andra det vi själva tagit emot och erfarit.

S2S vill ge sig en djupare förståelse och erfarenhet av full frälsning och upprättelse, till ande själ och kropp, och ge deltagarna redskap att förmedla till andra vad man själv tagit emot - saved to save!

SAVED2SAVE TRAINING SCHOOL

Har två huvudspår för utbildning och träning för tjänst:

  1.  KRUKMAKARENS HUS. Ett spår för dig som vill hjälpa andra genom själavård och omsorg; att förmedla upprättelse och helande till hela människan.
  2. FOOTBALL FOR ALL. Här får den som vill arbeta med ungdomar en grundlig utbildning i FFAkonceptet. Du tränas i ledarskap, coachning, mentorskap, att leda Life Class samlingar och att stödja och hjälpa utsatta ungdomar och deras familjer.